Opresayonel Kiralama

Türkiye’de geçmişi 15 yıla dayanan operasyonel araç kiralama sektörü, tahminen 2012 yılında 160 bin adet araca, aktif büyüklüğü ise 6 milyar TL’ye ulaştı.
Filo kiralama” Türkiye’de genç fakat lojistik kulvarında dinamik bir sektör. 2012 başında operasyonel kiralama sektörünün adetsel büyüklüğünün tahminen 140 bin araç seviyesinde olduğu ve sektörün 2012 yılında yüzde 15 oranında büyüdüğü tahmin ediliyor. Sektörün yıl sonunda 160 bin araç ve 6 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştığı açıklanıyor.

111
Türkiye’de operasyonel kiralama sektörünün henüz çok genç olduğunu söyleyen Sektör örgütü TOKKDER Başkanı İlkay Ersoy, ancak kısa süre içerisinde sektörün; kurumsallaşma, finansal yapısını güçlendirme, hizmet içeriğini zenginleştirme ve yaygınlaştırma açısından önemli gelişmeler kaydettiğini söyledi.
Sektörün büyüklüğüne ilişkin ise net istatistiki bilginin bulunmadığını ifade eden Ersoy, TOKKDER olarak sektörü, tüm paydaşları açısından daha yüksek standartlara taşımak ve tüm eksiklikleri gidermek için aralıksız çalıştıklarını duyurdu. Sektörde faaliyet gösteren firmalara bakıldığında; firma tipine göre segmentlere ayırarak bilgi vermenin daha sağlıklı olacağına inanan Ersoy, şu bilgileri veriyor: “Tüm Türkiye sathında tam operasyonel kiralama hizmeti veren ve asli çalışma konusu operasyonel kiralama olan büyük ölçekli firma sayısı 13 civarındadır. Önemli ölçüde büyük şehirlerde hizmet veren firma sayısını ise 6 olarak ifade etmek mümkündür. Bunun dışında asli konusu operasyonel kiralama olmamakla birlikte bu hizmeti çeşitli boyutlarda sürdüren firma sayısı ise net olmamakla birlikte 10 kadardır, yerel ölçekte çeşitli sayılarda araçla faaliyet gösteren çok sayıda firma olduğu bilinmektedir.”

Hedef 5 yıl içinde ikiye katlanmak
Operasyonel kiralama sektöründe 2013 yılında benzer bir performans sergileyerek, yine aynı oranda bir büyüme yaşanacağını öngören İlkay Ersoy, büyüme oranını sürdürülebilir kılarak, 5 yıl sonra araç parkını ikiye katlamayı planladıklarını açıklıyor. Ersoy, şu bilgileri veriyor: “Bu noktada önemli bir detayın altını çizmek istiyorum; “net büyüme rakamı” ile ifade ettiğimiz, aslında ilgili yılda sektörün toplam araç alım adedi değil, net büyüme oranıdır. Kısa bir örnek ile açıklarsak; sektör 2013 yılında hiç büyümese dahi, filo pazarındaki araçların (ortalama 36 aylık kullanım süreleri sonunda) yenilendiğini göz önüne alarak, tahminen 55 bin adet araç seviyelerinde yeni araç satın alımı yapılacağını öngörebiliriz. İyimser yaklaşımda değindiğimiz büyüme tahminini, bu hesaplamaya dahil edersek, 2013 yılında sektörün tahminen toplam 85 bin adedin üzerinde bir araç satın alımı yapacağı ortaya çıkacaktır ki, bu alım hacmi, kabaca 3 milyar TL’nin üzerinde bir filo alım bütçesini ifade eder.”

Sektör maliyetleri düşürüyor
Türkiye’de operasyonel kiralama sektörünün gelişimi ile birlikte müşteriler nezdinde, yurt dışında olduğu gibi kiralamaya konu olan unsurun araçtan ziyade bir hizmet paketi olduğu anlaşılmaya başlandı. Müşteriler, konusunda uzman operasyonel filo kiralama şirketlerinin danışmanlığında iş modellerine en uygun araç alternatiflerini seçebilmekte ve satış sonrası süreçlerde etkin ve profesyonel bir hizmet alarak işlerinin sürekliliğini sağlamakta. Ölçek ekonomisi sayesinde operasyonel kiralama kuruluşlarının satış ve satış sonrası hizmetler alanında sahip olduğu maliyet avantajları, müşteriler için önemli bir katma değere dönüştürülüyor.
İlkay Ersoy, sektörün avantajlarını şöyle anlatıyor: “Bildiğiniz gibi operasyonel kiralama sürecinde, aracın mülkiyeti ve taahhüt edilen hizmetlerle ilgili tüm riskler operasyonel kiralama şirketine aittir. Döviz kuru, faiz, ikinci el fiyat, tahsilat, hasar/prim, enflasyon ve değişim aracı kullanım süresi gibi riskler kullanıcı için sorun olmaktan çıkıyor. Tüm bu riskler operasyonel kiralama hizmetine ait oluyor. Araç kiralayan firmalar ise tüm konsantrasyonunu kendi işine vererek daha verimli bir çalışma ortamına sahip olabiliyor. Bu sistem de bu sektörün potansiyelini artırıyor.” Özetle, operasyonel kiralamanın bir yandan araca sahip olmaya göre daha düşük maliyetli olması, diğer yandan sahiplik durumunda elde edilemeyen hizmetleri içermesi ve böylelikle verimliliği artırması çok uluslu şirketler yanında yerli sermayeli şirketler tarafından da görülmeye başlandı. Anadolu’dan da gelen taleplerin artmasıyla birlikte sektördeki hareketlenmenin arttığı da gözlemleniyor.

KOBİ’ler öncelikli alan
Operasyonel kiralama sektörü için KOBİ’ler önemli bir yere sahip. İlkay Ersoy, şu anki sektör büyümesinde Anadolu’dan gelen taleplerin etkisini önemli ölçüde hissettiklerini açıklıyor. Ersoy, “Ancak sektörümüzün büyüme potansiyeli oldukça yüksek ve bu büyüme sürecinde KOBİ’lerin operasyonel kiralama sektöründeki varlığı da gün geçtikçe artacaktır” diyor. KOBİ’lere maliyet yönetiminde önemli avantajlar sağlayacak olan operasyonel kiralama hizmetlerindeki bilinirliliğin artması için sektör oyuncuları KOBİ’lere özel hizmet ve uygulamalar geliştiriyor.
Sektörün sıkıntıları ve çözüm önerileri Sektörün sorun ve çözüm önerilerine gündem özelinde bakmayı tercih eden İlkay Ersoy, bu doğrultuda sektörün en önemli gündem maddesinin sürekli ve sürdürülebilir büyüme olduğunu söylüyor. Bunu destekleyecek dört önemli faktörü ise şöyle özetliyor:

1-Orta ölçekli firmaların da, operasyonel kiralamanın, verimlilik ve ekonomi anlamında yaratacağı katkıları anlaması ve sektöre olan ilgisinin artan bir eğilimle devam etmesi.

2-Hali hazırda, İstanbul, Ankara, İzmir veya Bursa gibi operasyonel kiralama talebinin yüksek olduğu büyük şehirlerin yanı sıra, Anadolu’nun farklı noktalarında da ürün ve hizmetlerimize olan ve her geçen gün artarak devam eden talebin süreklilik kazanması.

3-En önemli müşterisi konumunda olduğumuz Otomotiv Sektörünün, filo satışlarına ağırlık vermesi.

4-Mevcut mevzuatın engellediği ticari araç kiralamalarının, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de önünün açılarak, yeni bir kulvar oluşturulması.

Ahumada dapoxetine bestellen buy priligy malaysia en pharmacie en france precio de en mexico. How long does dapoxetine last where can I buy dapoxetine in
Top Quality Medications. buy dapoxetine Online Pharmacy . Fastest Shipping, Dapoxetine Cost.
there safe place buy baclofen online, buy baclofen without consultation, buy baclofen visa, order baclofen no prescription canada , baclofen 10mg order, generic